Naslovnica 2018-05-18T21:28:19+00:00

“Ne postoji neizlječivo, samo ono za što još nije pronađen lijek.”

Bernard Mannes Baruch
2. Razvoj lijeka i faze kliničkih ispitivanja
U laboratorijima širom svijeta svakodnevno se otkrivaju spojevi koji mogu postati novi, korisni lijekovi...
SAZNAJTE VIŠE
1. Što su klinička ispitivanja?
Klinička ispitivanja su znanstveno-medicinska ispitivanja koja se provode na zdravim ili bolesnim ispitanicima koji...
SAZNAJTE VIŠE
3. Kako se provode klinička ispitivanja?
Klinička ispitivanja, prema unaprijed utvrđenom planu ispitivanja, najčešće provode stručnjaci u zdravstvenim ustanovama, sveučilištima ili...
SAZNAJTE VIŠE
4. Moguće koristi i rizici od sudjelovanja
Sudjelovanje u kliničkom ispitivanju ispitaniku pruža priliku za aktivnu skrb o vlastitu zdravlju. Ispitanik može...
SAZNAJTE VIŠE
5. Prava i zaštita ispitanika
Neotuđiva prava svakog ispitanika su pravo na samostalno i slobodno odlučivanje o sudjelovanju u kliničkom ispitivanju...
SAZNAJTE VIŠE
6. Pojmovi u kliničkim ispitivanjima
Djelotvornost lijeka jest svojstvo lijeka da povoljno djeluje na bolest ili stanje. Dobra klinička praksa...
SAZNAJTE VIŠE
7. Pitanja koja možete postaviti liječniku koji provodi ispitivanje
Koja je svrha ispitivanja? Koliko ispitanika će sudjelovati u ispitivanju? Koje će se pretrage provoditi?
SAZNAJTE VIŠE
Gdje mogu dobiti više informacija?
Za sva pitanja vezana uz pojedino kliničko ispitivanje najprije se obratite ispitivaču koji provodi ispitivanje...
SAZNAJTE VIŠE

Stranica je izrađena pod pokroviteljstvom Inovativne farmaceutske inijcijative (iF!). Potporu projektu dali su: Središnje etičko povjerenstvo pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskoga liječničkog zbora i Koalicija udruga u zdravstvu.

1. Što su klinička ispitivanja?
Klinička ispitivanja su znanstveno-medicinska ispitivanja koja se provode na zdravim ili bolesnim ispitanicima koji...
SAZNAJTE VIŠE
2. Razvoj lijeka i faze kliničkih ispitivanja
U laboratorijima širom svijeta svakodnevno se otkrivaju spojevi koji mogu postati novi, korisni lijekovi...
SAZNAJTE VIŠE
3. Kako se provode klinička ispitivanja?
Klinička ispitivanja, prema unaprijed utvrđenom planu ispitivanja, najčešće provode stručnjaci u zdravstvenim ustanovama, sveučilištima ili...
SAZNAJTE VIŠE
4. Moguće koristi i rizici od sudjelovanja
Sudjelovanje u kliničkom ispitivanju ispitaniku pruža priliku za aktivnu skrb o vlastitu zdravlju. Ispitanik može...
SAZNAJTE VIŠE
5. Prava i zaštita ispitanika
Neotuđiva prava svakog ispitanika su pravo na samostalno i slobodno odlučivanje o sudjelovanju u kliničkom ispitivanju...
SAZNAJTE VIŠE
6. Pojmovi u kliničkim ispitivanjima
Djelotvornost lijeka jest svojstvo lijeka da povoljno djeluje na bolest ili stanje. Dobra klinička praksa...
SAZNAJTE VIŠE
7. Pitanja koja možete postaviti liječniku koji provodi ispitivanje
Koja je svrha ispitivanja? Koliko ispitanika će sudjelovati u ispitivanju? Koje će se pretrage provoditi?
SAZNAJTE VIŠE
Gdje mogu dobiti više informacija?
Za sva pitanja vezana uz pojedino kliničko ispitivanje najprije se obratite ispitivaču koji provodi ispitivanje...
SAZNAJTE VIŠE

Stranica je izrađena pod pokroviteljstvom Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova. Potporu projektu dali su: Središnje etičko povjerenstvo pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskoga liječničkog zbora i Koalicija udruga u zdravstvu.